Bedelli Askerlik Uygulaması İle İlgili Duyuru

Nairobi Büyükelçiliği 24.12.2014

1) 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair 6582 Sayılı Kanun, 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’na eklenen Geçici 52. Madde ile “Bedelli Askerlik Uygulaması”başlamıştır.

2) 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun Geçici 52. Maddesi kapsamındaki “Bedelli Askerlik Uygulaması”,

a) 01 Ocak 1988 tarihinden (bu tarih dahil) önce doğanları,

b) her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış olanları,

c) her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılıp yaş şartını taşıyanları,

d) herhangi bir yaş sınırlaması aranmaksızın kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı raporları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf tutulanları kapsamaktadır.

3) Yukarıdaki şartları taşıyan ve bedelli askerlik yapmak isteyen Kenya ve Seyşeller’de yaşayan yükümlülerin başvurularını şahsen ya da yükümlü adına vekaletnamesi bulunan yetkili avukatlar aracılığı ile yapması gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yükümlülerin taleplerini aşağıda sunulmuş olan dilekçe ve nüfus cüzdanlarının aslı ile birlikte en geç 13 Şubat 2015 tarihine (bu tarih dahil) kadar Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine iletmeleri ve yine en geç 13 Şubat 2015 tarihine (bu tarih dahil) kadar askerlik bedeli olan 18.000 TL’sının (veya yurtdışından yapılan havalelerde TCMB döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar dolar, avro gibi konvertibl yabancı ülke parasını) tamamını peşin olarak aşağıda belirtilen banka hesaplarına yatırması gerekmektedir.

Nüfus cüzdanı ve başvuru dilekçeleri ile birlikte Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine başvuran yükümlülere “Yurt Dışı Bedel Ödeme Belgesi” düzenlenecektir. Bankaya yapılacak ödemeler bu belge alındıktan sonra yapılacaktır.

Bankadan alınacak 3 adet dekont aslı Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine teslim edilecektir.

Dekontun açıklama kısmında:

-Ödemenin Bedelli Askerlik hizmeti karşılığı olduğunu belirtir açıklama

-T.C. Kimlik No

-Ad Soyad

-Doğum tarihi gün/ay/yıl

-Nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe

-Ödenen bedel yazılacaktır.

Askerlik bedelinin yatırılacağı banka hesaplarına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Banka Hesabı: “Savunma Sanayii Destekleme Fonu” adına;

T. Halk Bankası IBAN No (TL) TR31 0001 2009 4520 0010 2600 83

T.C. Ziraat Bankası IBAN No (TL) TR49 0001 0017 4537 7119 4351 38

T. Vakıflar Bankası IBAN No (TL) TR28 0001 5001 5800 7302 9593 00

Kanun’un belirlediği süre içinde hem başvuruların hem de ödemelerin yapılmış olması gerekmektedir. İşlemlerini zamanında tamamlayamayanlar bedelli askerlik kapsamından faydalanamayacaklardır. Başvuru ve ödeme tarihleri süresince işlemlerini tamamlamayanların hiçbir mazereti kabul edilmeyecektir.

4) Başvurularını tamamlayan yükümlülerin belgeleri, Büyükelçiliğimizce bağlı bulundukları askerlik şubelerine gönderilecektir. Askerlik Şubelerince yükümlüler için düzenlenecek olan “Bedelli Askerlik Hizmet Belgesi”

Büyükelçiliğimize gönderilecek ve başvuru sahiplerine teslim edilecektir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.


İlgili Dosyalar

EK-B LAHİKA - 1.docx

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00

Konsolosluk Şubesi (Consular Section): 09:30-12:00
1.1.2019 1.1.2019 Yeni Yıl
19.4.2019 22.4.2019 Paskalya
1.5.2019 1.5.2019 İşçi Bayramı
1.6.2019 1.6.2019 Madaraka Günü
5.6.2019 5.6.2019 Ramazan Bayramı
12.8.2019 12.8.2019 Kurban Bayramı
10.10.2019 10.10.2019 Moi Günü
21.10.2019 21.10.2019 Kahramanlar Günü
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
12.12.2019 12.12.2019 Kenya Milli Günü
25.12.2019 26.12.2019 Noel