2016 Yılı Yoklama İşlemlerine İlişkin Trt Duyurusu

Nairobi Büyükelçiliği 02.12.2015

1. 1111 sayılı askerlik kanunu gereğince yoklama işlemine tabi tutulacak yükümlüler hakkında uygulanacak yoklama faaliyetlerine ilişkin hususlar, aynı kanun’un 25’inci maddesi gereğince yükümlülere tebliğ mahiyetinde yapılacak işlemler müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Aşağıda belirtilen durumdaki yükümlülerin yoklamalarını yaptırmaları gerekmektedir.

A. 01 ocak 2016 tarihinde askerlik çağına giren 1997 doğumlu yükümlülerden öğrenim seviyesi lise mezuniyetinden aşağıda olanlar,

B. 1997 ve daha yaşlı doğumlulardan, öğrenim seviyesi lise mezunu ve üstü olanlardan silâhaltına alınmak isteyenler,

C. Öğrenim gördükleri okullarda okuyan veya ilişiği kesilenler ile mezun olanlardan silâhaltına alınmak isteyenler,

Ç. 1111 sayılı askerlik kanunu gereğince erteli durumda bulunan ve yoklaması yapılmamış yükümlülerden silâhaltına alınmak isteyenler,

D. Lise ve dengi okul mezunu, yüksekokul mezunu veya fakülte/yüksekokul terk olup, 1111 sayılı askerlik kanunu’nun 36'ncı maddesi gereğince ertelemesi 31 aralık 2016 tarihinde sona erenlerden yoklaması yapılmayanlar.

3. Öğrenim seviyesi lise mezunu ve üstü olan yükümlülerin 1111 sayılı askerlik kanunu gereğince erteleme hakkını kullanabilmeleri için o yıl askerlik çağına giren doğumun ilk celp ve sevk tarihinin bitimine kadar, 1997 doğumlularda muhtemel 09 şubat 2017 tarihine kadar dilekçe ve öğrenim durumunu gösterir belge ile birlikte en yakın askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

4. Yükümlüler, şahsen yoklama işlemleri için askerlik şubelerine müracaatlarında;

a. Nüfus cüzdanı,

B. Diploma, mezuniyet belgesi, tasdiknamelerinin aslı ve tıpkıçekimleri,

C. Meslek veya sanatlarına ilişkin varsa bonservis, sertifika veya kurs belgesi aslı ve tıpkıçekimleri.

Ç. Varsa sürücü belgesi ve tıpkıçekimi,

D. Önceki yıllarda geçirilmiş hastalıklara ait varsa tedavi belgeleri ve raporları,

e. Varsa verem savaş dispanserlerinden alınacak verem savaş taraması sonuç belgesini yanlarında bulunduracaklardır.

5. Yurt dışında bulunan yükümlüler, yoklama işlemlerini bulundukları yerdeki yurt dışı temsilciliklerimize veya yurt içinde en yakın askerlik şubesine başvurarak yaptıracaktır.

6. O yıl askerlik çağına giren doğumun ilk celp ve sevk tarihinin bitimine kadar, 1997 doğum ve bunlarla işleme tabi daha yaşlı doğumlularda muhtemel 09 şubat 2017 tarihine kadar,

A. Mazeretsiz olarak yoklamasını yaptırmayan,

B. Mazeretlerini gösterir belgelerini askerlik şubelerinde veya yurt dışı temsilciliklerinde bulundurmayan,

C. 1111 sayılı askerlik kanunu gereğince çeşitli nedenlerle son olarak 31 aralık 2016 tarihine kadar ertelemesi yapılan yükümlüler, 1111 sayılı askerlik kanunu’nun 30’uncu maddesi gereğince yoklama kaçağı işlemine tabi tutulacaktır.

7. Ayrıntılı bilgi www.asal.msb.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

8. 1111 sayılı askerlik kanunu’nun 25’inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.


Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00

Konsolosluk Şubesi (Consular Section): 09:30-12:00
1.1.2019 1.1.2019 Yeni Yıl
19.4.2019 22.4.2019 Paskalya
1.5.2019 1.5.2019 İşçi Bayramı
1.6.2019 1.6.2019 Madaraka Günü
5.6.2019 5.6.2019 Ramazan Bayramı
12.8.2019 12.8.2019 Kurban Bayramı
10.10.2019 10.10.2019 Moi Günü
21.10.2019 21.10.2019 Kahramanlar Günü
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
12.12.2019 12.12.2019 Kenya Milli Günü
25.12.2019 26.12.2019 Noel