Türkiye Cumhuriyeti

Nairobi Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Kenya'nın Önde Gelen Ekonomik-ticari Şemsiye Kuruluşlarıyla Yapılan Görüşmelerden Derlenen Not , 23.01.2009

Büyükelçiliğimiz tarafından Kenya’nın önde gelen 62 ekonomik-ticari şemsiye kuruluşu ile çok sayıda şirketi bünyesinde toplayan Kenya Özel Sektör İttifakı (KEPSA); Kenya’nın önde gelen imalatçılarını bünyesinde toplayan, ülkenin en etkin iş kuruluşlarından Kenya İmalatçılar Birliği (KAM) ve Doğu Afrika Bölgesine yatırım yapan şirketleri bünyesinde toplayan, üyeleri Kenya’nın gayrisafi yurtiçi hâsılasının yaklaşık %65’ini üreten Doğu Afrika Birliği’nin (EAA) başkanlarıyla yapılan görüşmelerden derlenen, Kenya’da yatırım ve ticaret olanaklarıyla ilgili bilgiler içeren nota "Bilgi Notları" başlığından ulaşılması mümkündür.