Türkiye Cumhuriyeti

Nairobi Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Kenya Sahillerinde Seyreden Gemilerimiz İçin Güvenlik Seviyesi Güncellemesi , 13.05.2010

ISPS Kod kapsamındaki Türk Bayraklı ticari gemilerimizden Kenya ve Tanzanya sahillerinden 600 mil açığına kadar seyir yapanlar ile Kenya limanlarına uğrayanlar için güvenlik seviyesi olarak (2) uygulanacaktır. Bu bağlamda; uğramış oldukları limanlarda güvenlik seviyesi (1) uygulanıyor ise, gemi kaptanlarının ya da gemi güvenlik zabitlerinin limanla karşılıklı Güvenlik Deklarasyonu (Decleration of Security- DoS) yapmaları, geminin rıhtım ve deniz tarafının sürekli gözlemlenmesi, güvenlikle ilgili her türlü eylemin ilgili jurnallere kaydedilmesi, herhangi bir güvenlik olayı meydana geldiğinde ilgili Liman Başkanlığı/Kaptanlığı ile irtibata geçilmesi ve deniz haydutlarının saldırısına maruz kalan gemilere ilişkin olarak yürütülmekte olan soruşturmalara katkı sağlaması amacıyla, gemi kaçırma/saldırı olayının nasıl gerçekleştiği ve geminin serbest bırakılma nedenleri ile olayla ilgili elde edilebilecek her türlü bilginin, İçişleri Bakanlığımıza iletilmesini teminen Deniz Ticaret Odaları vasıtasıyla, armatöründen temin edilecek gemiye ait kaptan raporu ve jurnalin ilgili sayfalarının bir kopyasının Denizcilik Müsteşarlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye, http://www.denizcilik.gov.tr/dm/isps/ispsKodUygulamalari.aspx internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Saygıyla duyurulur.