Türkiye Cumhuriyeti

Nairobi Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Türkiye Bursları 2014 Yılı Uygulaması , 12.03.2014

Türkiye Bursları 2014 yılı uygulaması, 31 Ekim 2013 tarihli Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu (ÜÖDK) kararları ve ilgili Kurul kararı çerçevesinde uygulamaya konulan usul ve esaslar çerçevesinde başlatılmıştır. Geçtiğimiz yıl uygulandığı üzere 2014 yılında da lisans ve lisansüstü başvuru ve seçim işlemleri 2 ayrı dönemde yürütülecektir. Lisansüstü başvuruların Mart, lisans başvurularının ise Nisan-Mayıs aylarında alınması planlanmaktadır.

Başvuruların alınmasının akabinde uzman değerlendirme ve mülakat aşamaları sonucunda burs verilecek adaylar belirlenecektir. Belirli sayının üzerinde başvurunun olduğu ülkelerde mülakatların gerçekleşmesi amacıyla uzman ve akademisyenlerden müteşekkil Seçici Heyetlerin görevlendirilmesi planlanmaktadır. Seçici Heyetlerin görevlendirilemediği ya da görece az sayıda başvurunun olduğu ülkelerde ise, geçtiğimiz yıl olduğu gibi, o ülkede dış temsilciliğimizin bulunması halinde mülakatların dış temsilciliklerimizce gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Adaylar, Türkiye Burslarının internet sitesi http://www.turkiyeburslari.gov.tr ve başvuru sistemi üzerinden belli aralıklarla bilgilendirilecektir.