Türkiye Cumhuriyeti

Nairobi Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Kara Taşıtları-yönetmelik Değişikliği , 23.12.2015

 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun uygulanmasında değişiklik yapan 2015/8113 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Bu değişiklikle, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına verilen geçici ithal izni ile ilgili süre altı aydan yirmidört aya çıkarılmıştır.

Saygıyla duyurulur.