Türkiye Cumhuriyeti

Nairobi Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Dövizli Askerlik Başvurusuna İlişkin Duyuru , 03.02.2016

Geçtiğimiz günlerde yapılan kanun değişikliğiyle, gerekli şartları taşıyan vatandaşlarımız için dövizle askerlik hizmet bedeli 1.000 Avro olarak tespit edilmiştir.

Dövizle askerlik işlemleri hakkında ayrıntılı bilgiler ve gerekli belgelerin listesi için www.konsolosluk.gov.tr
internet sitesi veya Büyükelçiliğimiz internet sayfası Bilgi Notları (http://nairobi.be.mfa.gov.tr/AgencyInfoNotes.aspx adresi) ziyaret edilebilir.


Saygıyla duyurulur.