Türkiye Cumhuriyeti

Nairobi Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Nüfusla İlgili Yasal Değişiklikler Ve Para Cezaları Hakkında Duyuru , 03.02.2016

Yeni mevzuat uyarınca, adres ve evlilik bildirim yükümlülüğünü Kanun’da belirtilen süreler içinde yerine getirmeyen vatandaşlarımızdan idari para cezası alınacaktır.

 Bu kapsamda,

- Adres değişikliğini 20 iş günü içinde bildirmeyenlere 50 TL karşılığı Kenya Şilini tutarında; gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara ise 1000 TL karşılığı Kenya Şilini  tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

- Evlenme bildirimi yükümlüğünü 30 gün içinde yerine getirmeyenlere ise, 50 TL karşılığı Kenya Şilini tutarında idari para cezası verilecektir.

Adres beyanı ve evlilik bildirim (tescil) işlemlerine dair ayrıntılı bilgilere Büyükelçiliğimiz websayfasında (nairobi.be.mfa.gov.tr) “Bilgi notları” başlığı altından erişilmesi mümkündür.

Saygıyla duyurulur.