Türkiye Cumhuriyeti

Nairobi Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

T.c Nairobi Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’ne Personel Alımı , 17.02.2016

T.C. Nairobi Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinde, e-posta ve telefonla gelen bilgi taleplerinin karşılanması, görüşmelerin organizasyonu, fuar, ticaret heyeti dönemlerinde yapılacak işlerin yürütülmesi,  rapor hazırlanması, Türkiye ve Kenya için önem arz eden ekonomik ve ticari haberlerin ve ihalelerin takibi ve çeşitli ofis idari işlerini yürütülmesi ve Ticaret Müşavirine çalışmalarında destek vermek üzere erkek personel alımı gerçekleştirilecektir. Sözkonusu personelin aşağıdaki özellikleri haiz olması gerekmektedir.

- İyi derecede Türkçe ve İngilizce bilmek,

- Askerlik görevini en az bir yıl erteletmiş veya yapmış olmak

- Sabıka ve adli sicil kaydı bulunmamak

- Araç kullanabilmek

- Görevin gerektirdiği bedensel ve zihinsel yeteneklere sahip olmak

- Çalışma izni bulunması

Başvuruların nairobi@ekonomi.gov.tr mail adresine yapılması ve başvuruda detaylı bir özgeçmişin söz konusu mail adresine iletilmesi gerekmektedir. Seçilen adaylar bilahare sözlü sınav için çağırılacaktır.

Web:    http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bhW

E-mail: nairobi@ekonomi.gov.tr

Tel:     00 254 207 124 779