Türkiye Cumhuriyeti

Nairobi Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Vatandaşlarimizin Yurtdişi Çikiş İşlemleri Hakkinda Duyuru , 25.07.2016

1) Yabancı ülkelerden tatilini geçirmek üzere Türkiye’ye giriş yapan umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşlarından, ülkemizden ayrılmaları esnasında ek bir belge göstermelerinin istenmeyeceği;

2) Ancak, Sarp hudut kapısından çıkış yapmak isteyenler ile, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gitmek isteyen  hiçbir memura izin verilmeyeceği; bu nedenle, nüfus cüzdanlarıyla Sarp hudut kapısından çıkış yapmak  veya KKTC’ye gitmek isteyen  vatandaşlarımızın
hudut kapılarına gelmeden önce “memur olmadıklarına” dair belgeyi yanlarında getirmeleri gerektiği;


3) Hususi ve hizmet damgalı pasaport hamili kişilerin (eş ve çocukları dahil)bu pasaportlarıyla yurtdışına çıkış yapmak istemeleri halinde, personelin bağlı bulunduğu kurum ve kuruluşlardan yurtdışına çıkmalarında mani bir durum bulunmadığına dair bilgi alındıktan sonra hudut kapılarından çıkışlarına müsaade edileceği; bu bakımdan, hususi ve hizmet pasaportu hamili vatandaşlarımız ile bu kişilerin eş ve çocuklarının hudut kapılarına varmadan önce bağlı bulundukları kurumdan “yurtdışına çıkış muvafakat yazısı” almalarının işlemleri kolaylaştıracağı İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilmiştir.

 Ülkemizden çıkış yapmak isteyen uluslararası memur statüsündeki (uluslararası kuruluşlarda görevli) hizmet ve hususi pasaport hamili vatandaşlarımıza, yurtdışına çıkış yapmalarında sakınca olmadığını belirtir belge, ilgili dış temsilciliklerimiz tarafından verilecektir.

 Saygıyla duyurulur.