Türkiye Cumhuriyeti

Nairobi Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Türkiye’ye Seyahat Eden Yabanci Ülke Vatandaşlarinin Sahip Olmasi Gereken Sağlik Sigortasina Dair Duyuru , 22.12.2016

İlgili Kanun uyarınca, ülkemizden kısa süreli kalışlar için vize başvurusunda bulunan tüm yabancı ülke vatandaşlarının “vize süresince geçerli sağlık sigortası” sahibi olmaları gerekmektedir.

 Sağlık sigortasının aşağıdaki asgari koşulları kapsaması gereklidir:

1- Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı (asgari teminat limiti 30.000 Euro veya karşılığı),

2- Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli,

3- Sigortalının taburcu olduktan sonra ikamet adresine nakli,

4- Vefat eden sigortalının nakli.

Vize başvurularını değerlendirirken, Kanun gereği olan yukarıdaki hususlarda Büyükelçiliğimizin takdir veya istisna tanıma yetkisi bulunmamaktadır.

Saygıyla duyurulur.