Türkiye Cumhuriyeti

Nairobi Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Vatandaşlarimiza Duyuru , 28.07.2017

Kenya Sağlık Bakanlığı’na atfen son dönemde kamuoyuna yansıyan açıklamalarda, mevcut aşamada Nairobi ve Garissa’nın yanısıra Kisumu ve Machakos Vilayetlerinin kolera hastalığı bakımından riske açık olduğu bildirilmiştir. Kenya makamları hastalıkla mücadele için gerekli tedbirleri almakla birlikte, vatandaşlarımızın, kullandıkları gıdalar ve içme suları konusunda gerekli hassasiyeti şahsi düzeyde de göstermelerinde ve Dünya Sağlık Örgütü’nün http://www.who.int/cholera/en adresindeki duyurusunu incelemelerinde yarar görülmektedir. Saygıyla duyurulur.